Jak działają filtry z odwróconą osmozą?

Filtry odwróconej osmozy montuje się bezpośrednio w kuchni pod zlewem przy rurach doprowadzających wodę. Urządzenia mają za zadanie usuwać z wody pitnej dostarczanej z wodociągów wszelkie wirusy, bakterie i zanieczyszczenia, na przykład metale ciężkie. Działanie filtrów z odwróconą osmoza polega na zastosowaniu specjalnych membran zatrzymujących cząsteczki mniejsze niż 0,0001 mikron. Dla porównania bakterie mogą osiągać rozmiar 0,2 mikrona a cząsteczki wirusów 0,02 mikrona. A zatem woda osmotyczna pozbawiona jest zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i mechanicznych w 98%.

Woda z wodociągów wpływa do instalacji pod określonym ciśnieniem i przesącza się przez membranę osmotyczną, która wychwytuje zanieczyszczenia, a następnie odprowadza je z pozostałą wodą do kanalizacji. Właśnie dlatego filtr podzlewozmywakowy podłączony musi być do instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu. Filtr z odwróconą osmozą warto stosować z filtrami wstępnymi, które usuną mechaniczne zanieczyszczenia, co pozwoli wydłużyć żywotność urządzenia.

Odwrócona osmoza w filtrach do wody

Membrana oddziela z wody zawiesiny azbestu, glony, rdzę, wodorosty, bakterie i wirusy oraz metale ciężkie takie jak kadm, ołów, rtęć, pestycydy, srebro i różne produkty uboczne przemysłu ciężkiego, w tym radioaktywne pierwiastki. Osmotyczna woda jest zatem idealnie czysta.

Zanieczyszczona woda pod wpływem nacisku przechodzi przez półprzepuszczalną błonę. W naturalnych warunkach woda przepływa w kierunku większego zasolenia, a odwrócona osmoza wykorzystuje ciśnienie osmotyczne, jakie wytwarza się na styku wody czystej i zanieczyszczonej. Ponieważ większość molekuł występujących w wodzie ma średnicę mniejszą niż otwory w błonie, to zostają one zatrzymane. Odwrócona osmoza działa zatem przeciwnie od procesów naturalnych.